Jäseneksi


Jäsenasiaa

SPL Oulu ry on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen ja sitä kutsutaan alaosastoksi. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3 § asettamia tavoitteita, joita ovat
 • edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
 • tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi
 • toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja
 • kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.

  Kausikortti

  Uudet henkilöt, jotka eivät ole olleet aikaisemmin yhdistyksen toiminnassa mukana, voivat anoa kausikorttia. Sillä he voivat osallistua alaosaston järjestämiin tottelevaisuus-, maasto- jne. harjoituksiin ja käyttää alaosaston järjestämiä palveluja hyväkseen sellaisina kuin alaosasto niitä järjestää. Kausikortti on hyvä tapa tutustua yhdistyksen toimintaan, ja noin vuoden ajan kausikorttilaisena toiminut voi anoa sitten yhdistyksen jäsenyyttä.

  Suojeluharjoitusryhmiin osallistumisesta sovitaan erikseen suojeluvastaavan kanssa.

  Kausikortti on aina voimassa täyden kalenterivuoden. Kausikortin hinta vuonna 2018 on 50€.

  SPL Oulu ry edellyttää myös kausikortin käyttäjiltä toimimista yhdistyksen ja jäsenten edun hyväksi aina kun he ovat yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

  Lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen: johtokunta @sploulu.net Koko nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, SPL-jäsennumero (jos on), miksi haet kausikorttia, harrastustatusta/saavutukset/tavoitteet, millaista toimintaa tai koulutusta haet/odotat, mitä voit tarjota, mitä voit tehdä yhdistyksen hyväksi, muiden koirayhdistysten jäsenyys.
  Jäsensihteeri vastaa sähköpostitse kausikorttihakemukseen noin kahden viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta.

  Jäsenyys

  SPL Oulu ry:n jäsenyyttä voivat hakea yhdistyksen ja jäsenistön koirien eduksi toimivat rekisteröidyn saksanpaimenkoiran omistajat, jotka kuuluvat saksanpaimenkoiraliittoon (SPL ry) ja jotka eivät kuulu muihin alaosastoihin. Jäsenyyden edellytyksenä on että henkilö on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana vaikkapa kausikorttilaisena.

  Rekisteröidyn toisen rotuisen koiran omistajat, jotka kuuluvat SPL ry:hyn. Tällöin kuitenkin jäsenyyden hakijalta edellytetään erityisvalmiuksia esim. tuomari, maalimies, koulutusohjaaja yms. ja näitä valmiuksia hän sitoutuu käyttämään saksanpaimenkoiran eteenpäin viemiseksi ilman eri korvausta.

  Jäsenmaksu vuonna 2018 on 50€ varsinaiselta jäseneltä ja 10€ perhe- ja nuorisojäseneltä (alle 18v).

  Jäsenyyttä haetaan ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse: johtokunta @sploulu.net

  Varsinainen jäsen/perhejäsen,
  Koko nimi, lähiosoite, postinumero ja toimipaikka, puhelin numero, sähköpostiosoite, SPL-jäsennumero,
  Miksi haet SPL Oulu ry:n jäsenyyttä?
  Harrastustatusta? Missä ryhmässä/kenen ohjauksessa olet treenannut? Saavutukset? Tavoitteet?
  Mitä voit tarjota SPL Oulu ry:lle? Mitä voit tehdä yhdistyksen hyväksi?
  Muiden koirayhdistysten jäsenyys?

  Hakemus käsitellään johtokunnan kokouksessa, minkä jälkeen hakija saa tiedon hyväksymisestään sähköpostitse.

  Johtokunta siis suosittelee täysin uusille hakijoille jäsenyyden sijasta kausikortin anomista. Kun henkilö on osallistunut aktiivisesti toimintaan kausikorttilaisena, hänet voidaan ottaa jäseneksi myöhemmin.

  Rekisteriseloste